APA način citiranja

Nahon, K., & Hemsley, J. (2013). Going viral. Cambridge: Polity Press.

Čikaški stil citiranja

Nahon, Karine., i Jeff Hemsley. Going Viral. Cambridge: Polity Press, 2013.

MLA način citiranja

Nahon, Karine., i Jeff Hemsley. Going Viral. Cambridge: Polity Press, 2013.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.