Trích dẫn APA

Nahon, K., & Hemsley, J. (2013). Going viral. Cambridge: Polity Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Nahon, Karine., và Jeff Hemsley. Going Viral. Cambridge: Polity Press, 2013.

Trích dẫn MLA

Nahon, Karine., và Jeff Hemsley. Going Viral. Cambridge: Polity Press, 2013.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.