Going viral /

We live in a world where a tweet can be instantly retweeted and read by millions around the world in minutes, where a video forwarded to friends can destroy a political career in hours, and where an unknown man or woman can become an international celebrity overnight. Virality: individuals create it...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Nahon, Karine.
Kolejni autorzy: Hemsley, Jeff.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Cambridge Polity Press 2013.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!