Trích dẫn APA

McClintock, J. (2012). Lost Antarctica: Adventures in a disappearing land. New York: Palgrave Macmillan.

Trích dẫn kiểu Chicago

McClintock, James. Lost Antarctica: Adventures in a Disappearing Land. New York: Palgrave Macmillan, 2012.

Trích dẫn MLA

McClintock, James. Lost Antarctica: Adventures in a Disappearing Land. New York: Palgrave Macmillan, 2012.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.