Architecture and armed conflict : the politics of destruction /

"Bringing together specialists from a range of relevant fields and drawing on a range of global case studies, this book provides the first synthetic body of research on the complex, multifaceted subject of architectural destruction in the context of conflict. Situated in a strong framework, the...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Mancini, JoAnne Marie, 1968- (Redaktor), Bresnahan, Keith (Redaktor), Schwenkel, Christina.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 2015.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!