Trích dẫn APA

Simpson, M. (2000). Off Keck Road. New York: Knopf.

Trích dẫn kiểu Chicago

Simpson, Mona. Off Keck Road. New York: Knopf, 2000.

Trích dẫn MLA

Simpson, Mona. Off Keck Road. New York: Knopf, 2000.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.