Maupassant four fantastic stories.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Institutionell upphovsman: Films for the Humanities (Firm)
Övriga upphovsmän: Maupassant, Guy de, 1850-1893.
Materialtyp: Video VHS
Språk:French
Publicerad: Princeton, N.J : Films for the Humanities & Sciences, c1999.
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!