Policing sexuality : sex, society, and the state /

Policing sexuality explores the regulation of sexual behaviour and identity, asking how and why nation-states have sought to influence and control the sexuality of their citizens. Featuring crucial case studies from India, the US, Malaysia, Turkey, and Britain, this engaging comparative account exam...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Lee, Julian C. H.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Kuala Lumpur : New York : Strategic Information and Research Development Centre ; Zed Books, 2011.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!