Washington Irving, a tribute.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Institutionella upphovsmän: Washington Irving Symposium Sleepy Hollow, N.Y.), Sleepy Hollow Restorations (Organization)
Övriga upphovsmän: Myers, Andrew B.
Materialtyp: Konferenspublikation Bok
Språk:English
Publicerad: Tarrytown, N.Y., Sleepy Hollow Restorations, 1972.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!