La voix = The voice.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Scholl, Andreas. (Wokalista), Handel, George Frideric, 1685-1759., Vivaldi, Antonio, 1678-1741., Bach, Johann Sebastian, 1685-1750., Caldara, Antonio, 1670-1736., Buxtehude, Dietrich, 1637-1707., Nauwach, Giovanni., Hammerschmidt, Andreas, 1611 or 1612-1675.
Format: CD Audio
Język:Multiple
Wydane: Germany : Harmonia Mundi, p2000.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!