The achievement of Galileo.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Galilei, Galileo, 1564-1642.
Kolejni autorzy: Brophy, James., Paolucci, Henry.
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York, Twayne Publishers [1962]
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!