The achievement of Galileo.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Galilei, Galileo, 1564-1642.
Övriga upphovsmän: Brophy, James., Paolucci, Henry.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: New York, Twayne Publishers [1962]
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!