Trích dẫn APA

Films for the Humanities (Firm). (2001). Thinking globally: Acting locally about your environment. Princeton, N.J.: Films for the Humanities & Sciences.

Trích dẫn kiểu Chicago

Films for the Humanities (Firm). Thinking Globally: Acting Locally About Your Environment. Princeton, N.J.: Films for the Humanities & Sciences, 2001.

Trích dẫn MLA

Films for the Humanities (Firm). Thinking Globally: Acting Locally About Your Environment. Princeton, N.J.: Films for the Humanities & Sciences, 2001.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.