Trích dẫn APA

Ives, C. (1935). Nineteen songs. Bryn Mawr, Pa.: Merion Music.

Trích dẫn kiểu Chicago

Ives, Charles. Nineteen Songs. Bryn Mawr, Pa.: Merion Music, 1935.

Trích dẫn MLA

Ives, Charles. Nineteen Songs. Bryn Mawr, Pa.: Merion Music, 1935.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.