A critical study of Beethoven's nine symphonies, with "A few words on his trios and sonatas," a criticism of "Fidelio" and an introductory essay on music.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Berlioz, Hector, 1803-1869.
Format: Książka
Język:English
Wydane: London, W. Reeves [c1958]
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!