Trích dẫn APA

Heezen, B. C. (1959). The floors of the ocean. [New York: Geological Society of America].

Trích dẫn kiểu Chicago

Heezen, Bruce C. The Floors of the Ocean. [New York: Geological Society of America], 1959.

Trích dẫn MLA

Heezen, Bruce C. The Floors of the Ocean. [New York: Geological Society of America], 1959.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.