The end of captivity? : a primate's reflections on zoos, conservation, and Christian ethics /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: York, Tripp.
Kolejni autorzy: Hobgood-Oster, Laura, 1964-
Format: Książka
Język:English
Wydane: Eugene, Oregon : Cascade Books, [2015]
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!