The end of captivity? : a primate's reflections on zoos, conservation, and Christian ethics /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: York, Tripp.
Övriga upphovsmän: Hobgood-Oster, Laura, 1964-
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Eugene, Oregon : Cascade Books, [2015]
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!