Fire insurance maps from the Sanborn Map Company archives, late 19th century to 1990. Michigan

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
organizacja autorów: Sanborn Map Company., University Publications of America (Firm)
Kolejni autorzy: Stave, Bruce M.
Format: Mikrofilm Mapa Książka
Język:English
Wydane: Bethesda, MD : University Publications of America, ©1993.
Seria:Research collections in urban history and urban studies.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!