The music in the St. Victor manuscript, Paris lat. 15139 ; polyphony of the thirteenth century. Introduction and facsimiles by Ethel Thurston.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: Bibliothèque nationale de France.
Kolejni autorzy: Thurston, Ethel. (Redaktor)
Format: Partytura Książka
Język:Latin
Wydane: Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1959.
Seria:Studies and texts (Pontifical Institute of Mediaeval Studies); 5.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!