The music in the St. Victor manuscript, Paris lat. 15139 ; polyphony of the thirteenth century. Introduction and facsimiles by Ethel Thurston.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Institutionell upphovsman: Bibliothèque nationale de France.
Övriga upphovsmän: Thurston, Ethel. (Utgivare, redaktör, sammanställare)
Materialtyp: Musikalier Bok
Språk:Latin
Publicerad: Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1959.
Serie:Studies and texts (Pontifical Institute of Mediaeval Studies); 5.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!