Trích dẫn APA

Erickson, R. (1974). Quartet for strings (second string quartet), 1956. [Place of publication not identified]: Smith Publications.

Trích dẫn kiểu Chicago

Erickson, Robert. Quartet for Strings (second String Quartet), 1956. [Place of publication not identified]: Smith Publications, 1974.

Trích dẫn MLA

Erickson, Robert. Quartet for Strings (second String Quartet), 1956. [Place of publication not identified]: Smith Publications, 1974.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.