Enviar aquest missatge de text: Quartet for strings (second string quartet), 1956 /