Enviar aquest missatge de text: The political implications of strategic parity.