Παραπομπή APA

Telemann, G. P., Max, H., Frimmer, M., Winter, V., Koch, M. (., Meel, N. v. d., . . . Ramler, K. W. (2015). Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu. [Leeuwarden, Netherlands]: Brilliant Classics.

Παραπομπή Chicago Style

Telemann, Georg Philipp, Hermann Max, Monika Frimmer, Veronika Winter, Matthias (Countertenor) Koch, Nico van der Meel, Klaus Mertens, και Karl Wilhelm Ramler. Die Auferstehung Und Himmelfahrt Jesu. [Leeuwarden, Netherlands]: Brilliant Classics, 2015.

Παραπομπή MLA

Telemann, Georg Philipp, et al. Die Auferstehung Und Himmelfahrt Jesu. [Leeuwarden, Netherlands]: Brilliant Classics, 2015.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.