Trích dẫn APA

Tchaikovsky, P. I., & Lakond, W. (1945). The diaries of Tchaikovsky. New York: W.W. Norton.

Trích dẫn kiểu Chicago

Tchaikovsky, Peter Ilich, và Wladimir Lakond. The Diaries of Tchaikovsky. New York: W.W. Norton, 1945.

Trích dẫn MLA

Tchaikovsky, Peter Ilich, và Wladimir Lakond. The Diaries of Tchaikovsky. New York: W.W. Norton, 1945.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.