Trích dẫn APA

Thomas, J. M., Richardson, J. A., & Ranson, S. L. (1973). Plant physiology (5th ed.). [London]: Longman.

Trích dẫn kiểu Chicago

Thomas, J. Meirion, J. A. Richardson, và S. L. Ranson. Plant Physiology. 5th ed. [London]: Longman, 1973.

Trích dẫn MLA

Thomas, J. Meirion, J. A. Richardson, và S. L. Ranson. Plant Physiology. 5th ed. [London]: Longman, 1973.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.