Trích dẫn APA

Böhm, G. (1952). Sämtliche Werke. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel.

Trích dẫn kiểu Chicago

Böhm, Georg. Sämtliche Werke. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 1952.

Trích dẫn MLA

Böhm, Georg. Sämtliche Werke. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 1952.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.