Trích dẫn APA

Dorow, S. K. (1999). I wish for you a beautiful life: Letters from the Korean birth mothers of Ae Ran Won to their children. St. Paul, Minn.: Yeong & Yeong Book Co..

Trích dẫn kiểu Chicago

Dorow, Sara K. I Wish for You a Beautiful Life: Letters From the Korean Birth Mothers of Ae Ran Won to Their Children. St. Paul, Minn.: Yeong & Yeong Book Co., 1999.

Trích dẫn MLA

Dorow, Sara K. I Wish for You a Beautiful Life: Letters From the Korean Birth Mothers of Ae Ran Won to Their Children. St. Paul, Minn.: Yeong & Yeong Book Co., 1999.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.