Trích dẫn APA

Italiaander, R. (1952). Nordafrika heute: Roman einer Reise. Hamburg: P. Zsolnay.

Trích dẫn kiểu Chicago

Italiaander, Rolf. Nordafrika Heute: Roman Einer Reise. Hamburg: P. Zsolnay, 1952.

Trích dẫn MLA

Italiaander, Rolf. Nordafrika Heute: Roman Einer Reise. Hamburg: P. Zsolnay, 1952.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.