The Journal of biblical integration in business : JBIB.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: Christian Business Faculty Association.
Format: Czasopismo
Język:English
Wydane: Cedarville, OH : CBFA,
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!