Music, libraries and instruments. Papers read at the Joint Congress, Cambridge, 1959, of the International Association of Music Libraries and the Galpin Society.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
organizacja autorów: International Association of Music Libraries., Galpin Society.
Kolejni autorzy: Sherrington, Unity.
Format: Książka
Język:English
Wydane: London, Hinrichsen Edition, 1961.
Seria:Hinrichsen's eleventh music book.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!