Music, libraries and instruments. Papers read at the Joint Congress, Cambridge, 1959, of the International Association of Music Libraries and the Galpin Society.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Institutionella upphovsmän: International Association of Music Libraries., Galpin Society.
Övriga upphovsmän: Sherrington, Unity.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: London, Hinrichsen Edition, 1961.
Serie:Hinrichsen's eleventh music book.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!