Regionalism and realism : a study of governments in the New York metropolitan area /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Benjamin, Gerald.
Institutionella upphovsmän: Century Foundation., Brookings Institution.
Övriga upphovsmän: Nathan, Richard P.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Washington, DC : Brookings Institution Press, c2001
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!