Clavier-Büchlein vor Wilhelm Friedemann Bach.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Bach, Wilhelm Friedemann, 1710-1784., Kirkpatrick, Ralph.
Materialtyp: Musikalier Bok
Språk:German
Publicerad: New Haven, Yale University Press, 1959.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!