The Color of the moment, Japanese bridges Claude Monet (1840-1926) /

Claude Monet was inspired by the nature and beauty of the Japanese bridges at Giverny.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
organizacja autorów: Musée du Louvre., Films for the Humanities (Firm)
Kolejni autorzy: Jaubert, Alain.
Format: Wideo VHS
Język:English
Wydane: Princeton, N.J. : Films for the Humanities & Sciences, c1998.
Seria:Palettes.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!