The Color of the moment, Japanese bridges Claude Monet (1840-1926) /

Claude Monet was inspired by the nature and beauty of the Japanese bridges at Giverny.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Institutionella upphovsmän: Musée du Louvre., Films for the Humanities (Firm)
Övriga upphovsmän: Jaubert, Alain.
Materialtyp: Video VHS
Språk:English
Publicerad: Princeton, N.J. : Films for the Humanities & Sciences, c1998.
Serie:Palettes.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!