Dinosaurio

Situada hace 65 milliones de años, Dinosaurio cuenta la apremiante historia de un iguanodonte llamado Aladar, que es separado de su propia especie y criado por un clan de lemúridos, incluyendo al gracioso Zini y Clio que se compadece de todo. Cuando una devastadora lluvia de meteoros arroja a su mu...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Buena Vista Home Entertainment (Firm)
Tác giả khác: Leighton, Eric., Zondag, Ralph., Green, Walon., Sweeney, D. B. 1961-, Woodard, Alfre, 1953-, Davis, Ossie., Panettiere, Hayden., Wright, Samuel E., Plowright, Joan.
Định dạng: Video VHS
Ngôn ngữ:English
Spanish
Được phát hành: [Burbank, Calif.?] : Burbank, Calif. : Walt Disney Home Video ; distributed by Buena Vista Home Entertainment, [2001]
Loạt:Disney en español.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!