10 arias from operas, for coloratura soprano.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791.
Format: Partytura Książka
Język:English
Wydane: New York, International Music [c1960]
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!