10 arias from operas, for coloratura soprano.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791.
Materialtyp: Musikalier Bok
Språk:English
Publicerad: New York, International Music [c1960]
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!