Trích dẫn APA

Copland, A. (1969). Piano sonata. New York: Boosey & Hawkes.

Trích dẫn kiểu Chicago

Copland, Aaron. Piano Sonata. New York: Boosey & Hawkes, 1969.

Trích dẫn MLA

Copland, Aaron. Piano Sonata. New York: Boosey & Hawkes, 1969.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.