Haydn string quartets scores and parts.

Printable scanned images of public-domain music. This CD contains the study scores and parts of all of the Haydn string quartets and The seven last words of Christ.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Haydn, Joseph, 1732-1809.
Övriga upphovsmän: Baxley, Wayne S.
Materialtyp: Elektronisk Datorprogram Musikalier Bok
Språk:English
Publicerad: [United States] : [Bryn Mawr, Pa.] : CD Sheet Music ; Exclusive distributor, T. Presser, c2001.
Ämnen:
Länkar:Table of contents
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!