40 songs & airs for soprano & tenor.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Bach, Johann Sebastian, 1685-1750.
Kolejni autorzy: Prout, Ebenezer, 1835-1909.
Format: Partytura Książka
Język:English
Wydane: London, Augener [c1908]
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!