40 songs & airs for soprano & tenor.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Bach, Johann Sebastian, 1685-1750.
Övriga upphovsmän: Prout, Ebenezer, 1835-1909.
Materialtyp: Musikalier Bok
Språk:English
Publicerad: London, Augener [c1908]
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!