Squadron 303; the story of the Polish fighter squadron with the R. A. F.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Fiedler, Arkady, 1894-1985.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: New York, Roy, 1943.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!