The Polish crisis--American policy options : a staff paper /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Hough, Jerry F., 1935-
Korporacja: Brookings Institution.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Washington, D.C. : Brookings Institution, c1982.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!