The Polish crisis--American policy options : a staff paper /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Hough, Jerry F., 1935-
Institutionell upphovsman: Brookings Institution.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Washington, D.C. : Brookings Institution, c1982.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!