Trích dẫn APA

Buxtehude, D., & King, R. D. (1971). Fanfare and chorus: From Ihr lieben Christen, freut euch nun. North Easton, Mass.: Robert King Music Co.

Trích dẫn kiểu Chicago

Buxtehude, Dietrich, và Robert D. King. Fanfare and Chorus: From Ihr Lieben Christen, Freut Euch Nun. North Easton, Mass.: Robert King Music Co, 1971.

Trích dẫn MLA

Buxtehude, Dietrich, và Robert D. King. Fanfare and Chorus: From Ihr Lieben Christen, Freut Euch Nun. North Easton, Mass.: Robert King Music Co, 1971.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.