Enviar aquest missatge de text: Fanfare and chorus,