The overture, pastoral symphony and choruses in the sacred oratorio of Messiah /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Handel, George Frideric, 1685-1759.
Kolejni autorzy: Crotch, William, 1775-1847.
Format: Mikrofilm Partytura Książka
Język:No linguistic content
Wydane: London : R.Birchall, [1815?]
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!